Fat’s Medikal Danışmanlık & Sağlık Hizmetleri; hem iç hem de dış pazarda hızla büyüyen ve gelişen Müşteri taleplerini doğru bir şekilde ve zamanında karşılayabilmek üzere 2018 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

 

Şirketimiz uluslararası arenada öncü sağlık ve biyoteknoloji şirketlerinin Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde distribütörlük faaliyetlerini yürütmektedir. LIPOCUBE distribütörlük faaliyetini yürütmekte olduğumuz markaların biridir.

FİRMAMIZ

Fat’s Medikal Danışmanlık & Sağlık Hizmetleri;  hem iç hem de dış pazarda hızla büyüyen ve gelişen Müşteri taleplerini doğru bir  şekilde ve zamanında karşılayabilmek üzere 2018 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

 

Şirketimiz uluslararası arenada öncü sağlık ve biyoteknoloji şirketlerinin Türkiye, Azerbaycan ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde  distribütörlük faaliyetlerini yürütmektedir. LIPOCUBE distribütörlük faaliyetini yürütmekte olduğumuz markalardan biridir.

 

Bununla birlikte; yazılım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri başlığı altında Müşteri’mize değer katma ilkesinden hareketle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

 

Yazılım; Çalışan sağlığı ve güvenliği, Çevre ve KVKK kanunları kapsamında paket ve modüler yazılım çözümleri ile tüm kliniklerin data/veri yönetimi konusunda daha etkin ve verimli hareket etmelerini sağlayacak yazılım çözümlerimiz ve ürünlerimiz bulunmaktadır.

 

Danışmanlık ve Eğitim; kliniklerde tüm süreçlerin daha etkin ve verimli bir hale dönüştürülmesi için çok çeşitli, farklı başlık ve kategorilerde eğitim hizmetlerimiz bulunmaktadır.

KURUMSAL KÜLTÜR

Kurumsal Kültürümüzün kökeninde, kurumsal değerlerimiz ile birlikte çalışma ve yönetişim ilkelerimiz bulunmaktadır. Önce insan ilkesi ile yola çıkmış olan Fat’s Medikal, yaşamın tüm alanlarında kaliteyi sürekli kılacak değerler ve ilkeler benimsemiştir. Bu bağlamda vizyonumuz; küresel bir şirket olarak tüm insanların hizmet vermekte olduğumuz başlıklar ile ilgili ihtiyaçlarına çağdaş ve teknolojik çözümler üretmek ve bu çözümlerin kullanılmasını sağlamaktır.

Değerlerimiz
  • İnsana ve emeğe saygı
  • Değişim & Gelişim
  • Müşteri Odaklılık
  • Bilimsellik
  • Empati
  • Uzlaşma
  • Paylaşım
  • Kişisel Kalite
  • Çevreye ve topluma katkı
  • Sevgi, Güven, Tevazu ve Hoşgörü